Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Hiệu lực của Di chúc?

Xin chào LeCao lawyer. Tôi có vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn. Mẹ của tôi mất có để lại di chúc thừa kế, trong di chúc mẹ tôi để lại tài sản số tiền tiết kiệm 1 tỷ của mình cho mình anh trai của tôi. Tuy nhiên, tại thời điểm lập di chúc rõ ràng mẹ tôi không còn minh mẫn và không thể ký vào di chúc được. Bà còn không còn nhớ tên các thành viên, mọi sinh hoạt do chúng tôi hỗ trợ. Vậy tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Cám ơn luật sư đã tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc:

 “1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.”

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, thì mẹ của bạn đã có tuổi, không còn nhận thức và nhớ tên của các thành viên trong gia đình. Đồng thời không thể ký vào di chúc được, nghĩa là trong trường hợp này mẹ của bạn không còn minh mẫn, sáng suốt tại thời điểm lập di chúc. Như vậy, để bảo vệ quyền lợi của các hàng thừa kế thứ nhất bạn nên yêu cầu tòa án tuyên bố di chúc này vô hiệu và phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 thì Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng trong trường hợp Di chúc không hợp pháp;

Phân di sản mẹ bạn để lại sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất chứ không phải của riêng anh bạn.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn