Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Địa chỉ: 47/104 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0979 466 335 - Hotline: 0979 466 335

Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn

Thời gian làm việc

Giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00

Ngoài giờ: Chủ nhật và khung giờ các ngày trong tuần: 12h00 – 13h00, Chiều: 17h00 – 21h00

Gửi liên hệ