Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Có mẫu biểu cụ thể cho bảng kê trả lương người lao động hay không?

Có mẫu biểu cụ thể cho bảng kê trả lương người lao động hay không?

 • Thủ tục, hồ sơ thành lập Công ty/Doanh nghiệp

  Thủ tục, hồ sơ thành lập Công ty/Doanh nghiệp

  Xét về góc độ thực tiễn, thành lập công ty/Doanh nghiệp là quá trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh để một tổ chức có thể hoạt động kinh doanh, bao gồm văn phòng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nhân sự, vốn... Nếu xét theo góc độ luật pháp, thành lập công ty/Doanh nghiệp được xem là quá trình thực hiện nhiều thủ tục pháp lý được quy định bởi những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết này, Lecaolawyer sẽ nêu một số các bước cần thiết khi thành lập một công ty/Doanh nghiệp mới đúng theo quy định của pháp luật.

 • Chia thừa kế tài sản chung vợ chồng cho chị gái của chồng

  Chia thừa kế tài sản chung vợ chồng cho chị gái của chồng

  Xin cho hỏi; Vợ chồng tôi có 1 căn nhà là tài sản chúng. Nhưng chẳng may chồng tôi mất sớm. Sau đó bố mẹ chồng cũng mất. Vậy cho hỏi tôi có phải chia thừa kế căn nhà cho chị gái chồng tôi không?

 • 1