Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Người lao động bị nợ lương mùa dịch

Người lao động bị nợ lương mùa dịch

Dịch bệnh Covid-19 đã làm rất nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh phá sản/giải thể. Cũng có nhiều doanh nghiệp cố gắng cầm cự, nhưng họ phải nợ lương nhân viên. Vậy quy định pháp luạt về việc nợ lương này của doanh nghiệp như thế nào. LeCaolawyer xin có hướng dẫn/tư vấn theo QĐPL như sau:

  • 1