Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Có mẫu biểu cụ thể cho bảng kê trả lương người lao động hay không?

Tin tức|

1.Căn cứ pháp luật:

- Điều 95-Bộ luật lao động quy định: "Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)"

2. Nội dung;

Từ quy định trên thì, việc gửi thông báo bảng kê lương hàng tháng cho người lao động là bắt buộc.

Tuy nhiên, luật không có mẫu biểu cụ thể mà chỉ quy định các nội dung cần thông báo như:ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)

Do đó, người sd lao động có thể tự thao tác tại thông báo bảng kê sao cho bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định này và đúng với thực tế chi trả của doanh nghiệp.

QUÝ DN VÀ BẠN ĐỌC CẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ LS VỀ PL LAO ĐỘNG -LIÊN HỆ SỐ 0979 466 335

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn