Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CỦA BAN QUẢN LÝ ATTP TP.HCM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC.

Tin tức|

Ngày 28/04/2023 Ủy ban ND Tp.Hồ Chí Minh đã có Văn bản ủy quyền số 1646/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban quản lý ATTP Tp.HCM, Ủy ban ND quân - huyện Thành phố Thủ Đức thực hiện thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Nội dung ủy quyền tại Điều 1 như sau:

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/04/2023 cho đến hết ngày 31/03/2026

VB ủy quyền Quý bạn đọc tham khảo theo nguồn sau:  Ban Quản lý ATTP TP Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc, yêu cầu tư vấn, dịch vụ Giấy CN ATTP vui lòng liên hệ: 0979 466 335 (Luật sư Lê Cao)

 

 

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn