Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Di chúc không công chứng

Thưa Luật sư, Di chúc viết tay có hiệu lực khi không công chứng? Xin cảm ơn Luật sư!

Di chúc viết tay là di chúc dưới dạng văn bản là đúng theo quy định tại điều 627 Bộ luật Dân sự 2015:

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Các hình thức của di chúc bằng văn bản gồm (Điều 628)

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.”

Như vậy, di chúc không có người làm chứng, không có công chứng hoặc chứng thực thì để bản di chúc tự viết tay hợp pháp phải đáp ứng điều kiện sau đây, tại điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định

Điều 630.

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.”

Nếu người viết di chúc viết trong lúc minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép, nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định hay nói cách khác là đã đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại điểm a khoản 1 điều 630 luật này. Thì bản di chúc không có công chứng, chứng thực vẫn được coi là hợp pháp (quy định tại khoản 4 điều 630 luật này).

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn