Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Dành quyền nuôi con khi chưa đăng ký kết hôn, chưa đám cưới

Xin cho hỏi trường hợp mang bầu mà chưa cưới hỏi và đăng ký kết hôn. Bạn tôi cũng không muốn cưới và muốn tự nuôi con. Vậy nếu bạn tôi đang lo lắng việc sau này Cha đứa bé muốn giành quyền nuôi con thì có được không?

NỘI DUNG YÊU CẦU

Xin chào LeCao lawyer. Xin cho hỏi trường hợp mang bầu mà chưa cưới hỏi và đăng ký kết hôn. Bạn tôi cũng không muốn cưới và muốn tự nuôi con. Vậy nếu bạn tôi đang lo lắng việc sau này Cha đứa bé muốn giành quyền nuôi con thì có được không?

Cảm ơn Luật sư!

TRẢ LỜI:

Đám cưới là hình thức thông báo xác nhận với gia đình họ hành bạn bè các bên, không phải là cơ sở phát sinh mối quan hệ pháp lý vợ chồng. Quan hệ vợ chồng chỉ được xác lập khi hai bên đăng ký kết hôn (Điều 3- Luật hôn nhân và gia đình 2014). Trường hợp này thì giữa bạn của Quý khách với cha đứa bé chưa phát sinh quan hệ vợ chồn hợp pháp. Về quan hệ con cái với cha mẹ thì với trường hợp của Quý khách LS có ý kiến tư vấn như sau:

  1. Trường hợp mẹ bé làm giấy khai sinh cho bé mà không có tên cha:

Trường hợp này, cha đứa bé muốn giành quyền nuôi con thì trước tiên phải tiến yêu cầu Tòa án xác nhận mình là cha đứa bé. Thường thì cha đứa bé sẽ phải có căn cứ chứng minh mình là cha khi yêu cầu Tòa án xác nhận. Ví dụ như phải có giám định ADN.

Sau khi được Tòa án ra quyết định công nhận thì cha đứa bé có thể khởi kiện về việc giành quyền nuôi con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

  1. Trường hơp làm giấy khai sinh cho bé có tên cha và mẹ:

Nếu mẹ bé làm giấy khai sinh cho bé và đồng ý điền tên cha của đứa bé và giấy khai sinh.

Trường hợp nếu bạn của Qúy khách và cha của đứa bé không đăng ký kết hôn nhưng vẫn làm thủ tục khai nhận cha con cùng với việc đăng ký khai sinh cho bé thì trong trường hợp này, giấy khai sinh thể hiện tên cha đứa bé. Lúc này quyền nuôi con của bạn Qúy khách và cha đứa bé cũng sẽ được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Cha đứa bé có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết việc giành quyền nuôi con. Tòa án sẽ dựa trên quy định của pháp luật và quyết định bé do ai trực tiếp nuôi.

Trong cả hai trường hợp trên, nếu cha mẹ đứa bé không thỏa thuận được về vấn đề nuôi con thì sau khi có căn cứ xác nhận cha con, cha đứa bé có quyền khởi kiện giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, tòa án quyết định giao bé cho ai nuôi lại là câu một vấn đề khác.

Tóa án sẽ dựa trên quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 để quyết định việc giao bé cho ai, cụ thể căn cứ vào Điều 81 - Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo quy định trên, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Ngoài ra, mẹ đứa bé cũng có quyền yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư về “Tư vấn luật hôn nhân và gia đình”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn