Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Quyền thu giữ tài sản bảo đảm của Ngân hàng

Chào Luật sư Lê Cao! Tôi có câu hỏi với nội dung là: Tôi có vay vốn tại ngân hàng B. Thế chấp căn nhà đất của tôi. Hiện tôi không trả được nợ, phía ngân hàng có gửi thông báo việc sẽ thu giữ tài sản của tôi mà không cần phải khởi kiện để thi hành án với tài sản của tôi. Vậy cho tôi hỏi có quy định nào về việc ngân hàng được thu giữ tài sản của tôi không?

Trả lời:

Theo Điều 301-BLDS 2015 thì bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu Người đang giữ tài sản bảo đảm bàn giao tài sản để xử lý. Trường hợp người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Theo Điều 7 Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có hiệu lực vào ngày 15/08/2017 quy định “Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều này”

Như vậy: Quyền thu giữ của ngân hàng/TCTD đã được quy định tại Điều 7- Nghị quyết 42/2017/QH14 nêu trên.

Tuy nhiên, để thu giữ theo Nghị quyết 42/2017/QH14 thì cần đáp ứng các điều kiện khác tại Nghị quyết 42/2017/QH14. Do đó, bạn cần xem xét cụ thể theo hồ sơ khoản nợ của mình tại ngân hàng B. Trường hợp cần tư vấn thêm bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua:

Website:htttps://LeCaolawyer.com

Hotline: 0979 466335

Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn