Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) có những nội dung nào?

Hỏi: Luật sư cho tôi hỏi giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) có những nội dung nào? Xin cảm ơn.

Đáp:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2- ĐIiều 2-Thông tư 18/2019/TT-BYT thì Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) bao gồm các thông tin sau:

- Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- Ngày cấp;

- Thời hạn hiệu lực (trong trường hợp giấy chứng nhận không ghi thời hạn hiệu lực thì phải có tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất vẫn duy trì điều kiện an toàn thực phẩm: báo cáo đánh giá hoặc biên bản kiểm tra định kỳ);

- Họ tên, chữ ký của người cấp;

- Tên, địa chỉ cơ sở được cấp;

- Phạm vi được chứng nhận;

- Dạng bào chế hoặc tên sản phẩm được chứng nhận.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật sư.

Trân trọng.

Trường hợp Quý khách hàng cần cấp giấy Chứng nhận GMP cho sp của mình, vui lòng liên hệ: 0975 730 849 để được hỗ trợ.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn