Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Thủ tục Công bố Mỹ phẩm mới nhất cần biết

1. Công bố mỹ phẩm là gì và có bắt buộc không?

Công bố mỹ phẩm là việc chủ sở hữu mỹ phẩm (doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm) hoặc đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm (trường hợp nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về) tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký lưu hành cho mỹ phẩm tại Việt nam thông qua việc công bố mỹ phẩm tại cơ quan đăng ký (Cục quản lý dược - Bộ Y tế)

- Hiện nay, việc tiến hành công bố mỹ phẩm là một thủ tục bắt buộc trước khi doanh nghiệp, tổ chức muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường một cách hợp pháp.

2Quy định pháp luật:

- Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc quản lý các mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm trong nước và nhập khẩu; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm; lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.

- Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; mức thu, chế độ thu tốt thế.

3. Thẩm quyền:

- Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

-  Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước.

4. Thời gian công bố và thời gian hiệu lực,

– Thời gian công bố mỹ phẩm:

Theo quy định, thời gian nhận hồ sơ và cấp số công bố mỹ phẩm tình yêu kể từ ngày hồ sơ được nộp và được chấp nhận hợp lệ là 03 ngày làm việc.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian này thường kéo dài hơn so với quy định và thường kéo dài từ 15 đến 20 ngày làm việc. 

– Thời hạn của số công bố trên Phiếu công bố mỹ phẩm:

Thời hạn hiệu lực của số công bố là 05 năm kể từ ngày được cấp số công bố mỹ phẩm, hết thời hạn 05 năm để được tiếp tục lưu hành sản phẩm mỹ phẩm, chủ sở hữu phải làm thủ tục công bố, phân phối lại mỹ phẩm được phép lưu hành.

5. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

A) Mỹ phẩm sản xuất trong nước là các mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy có địa chỉ là tại Việt Nam. Thành phần hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm:

- Bản cứng Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo đĩa CD lưu trữ bản mềm phiếu công bố.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường (bản sao y công chứng).

- Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất uỷ quyền cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường trong trường hợp doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất (bản chính hoặc bản sao y công chứng).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của nhà sản xuất còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ (bản sao y công chứng).

Nếu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường không phải nhà sản xuất thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất, giấy uỷ quyền, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và hợp đồng gia công sản phẩm mỹ phẩm đó giữa doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhà sản xuất. 

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

B) Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Mỹ phẩm nhập khẩu là mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy có địa chỉ nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại thông tư 06/2011/TT-BYT về Quản lý mỹ phẩm ban hành ngày 25/01/2011 thì hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm: 

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo bản mềm của Phiếu công bố để cơ quan nhà nước cấp Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm khi đủ điều kiện.

- Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (bản sao công chứng), trong đó ghi rõ trên giấy đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

- Giấy ủy quyền của chủ sở hữu sản phẩm hoặc của nhà sản xuất ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và được cấp trong vòng 24 tháng.

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Để yêu cầu dịch vụ Tư vấn và Công bố Mỹ phẩm, vui lòng liên hệ Luật sư qua số: 0979 466 335.

Trân trọng.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn