Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Thanh tra cơ sở thực phẩm

Chào luật sư. Cơ sở sản xuất có thể bị thanh tra bao nhiêu lần ah? cảm ơn luật sư

Luật sư trả lời:

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg được ban hành vào ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Khi tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm KHÔNG để xảy ra tình trạng thanh tra, KIỂM TRA QUÁ 01 LẦN/năm đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi tiến hành thanh tra kiểm tra doanh nghiệp cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu của Chỉ thị 20, như là:

+ Thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao;

+Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng;

+ Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

+ Nếu có sự trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra với cơ quan khác thì phải báo cáo với cơ quan, đơn vị liên quan để có giải pháp phù hợp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là nội dung trả lời để quý bạn được rõ.

Nếu DN, cơ sở, bạn đọc có vấn đề thắc mắc, vướng mắc liên quan việc Thanh tra, kiểm tra hãy liên hệ Hotline: 0979 466 335 để được hỗ trợ.

Lecaolawyer.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn