Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Sản phẩm nào được miễn thủ tục tự công bố

1. Căn cứ pháp lý: 

Công văn số 1267/TCQH-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về sản phẩm được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm.

2. Quy định:

Theo đó, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu:

- Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất thì thuộc diện miễn thủ tục tự công bố sản phẩm.

- Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng từ nhập khẩu phục vụ sản xuất sang tiêu thụ nội địa thì phải thông báo cho hải quan và thực hiện việc tự công bố sản phẩm.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục với hải quan để xác nhận hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm như sau:

- Khi làm thủ tục HQ, người khai nộp bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (GTN) có xác nhận của DN.

- Trường hợp dữ liệu về “GTN” được quản lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì doanh nghiệp không phải nộp GTN, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống.

Trường hợp cần tư vấn hoặc hỗ trự dịch vụ thủ tục tự công bố:liên hệ hotline: 0979 466 335

Trân trọng.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn