Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Đừng nhầm lẫn giữa bảo hộ: Tên thương mại và Nhãn hiệu

Có rất nhiều người đang nhầm lẫn hai nội dung này với nhau. Dù chúng đều thuộc sở hữu công nghiệp nhưng quy định của luật SHTT về chúng hoàn toàn riêng biệt.

Theo quy định của Luật SHTT hợp nhất:

Tên thương mại: Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Nhãn hiệu:Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau..

=> Tên thương mại đại diện cho thực thể (tổ chức, cá nhân). Mỗi thực thể chỉ có một tên thương mại và mỗi tên thương mại chỉ đại diện cho một thực thể. Trong khi đó, nhãn hiệu đại diện cho hàng hóa, dịch vụ. Một nhãn hiệu có thể đại diện cho nhiều hàng hóa, dịch vụ của cùng một tổ chức, cá nhân.

2.Cách xác lập bảo hộ:

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

- Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

- Với nhãn hiệu: Xác lập qua giấy chứng nhận bảo hộ do Cục SHTT cấp. Được quyền ưu tiên bảo hộ với ngày đầu tiên của đơn đầu tiên.

3. Sử dụng như thế nào:

- Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

- Nhãn  hiệu: 

"a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

b)[137] Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

c) Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ."

=> Như vậy: Tên thương mại không đồng nghĩa nó là Nhãn hiệu.

Mọi vấn đề cần tư vấn của luật sư. Quý bạn đọc liên hệ: 0979 466 335.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn